Содержание статьи показать

Этот диагноз врачи ставили еще две с лишним тысячи лет назад. Остается лишь порадоваться, что на календаре XXI век. Ведь в то далекое время эффективных препаратов для лечения экземы не существовало, а теперь они есть.

Каковы признаки экземы?

Это слово образовано от греческого глагола «ἐκζέωn» – вспыхивать, вскипать, пузыриться 1 . Происходящее с кожей при экземе лучше и не опишешь! Все начинается внезапно. Сначала возникает сильный зуд кожи, она краснеет, становится отечной. На этом фоне появляются мелкие рассеянные пузырьки с прозрачным содержимым, из глубины которых выделяется жидкость. За эту способность выкачивать влагу из кожи их называют серозными колодцами. В результате на пораженных поверхностях образуются мелкие, влажные, мокнущие участки и розовые узелки, сливающиеся между собой. А кроме того возникают трещины, корочки и сильный зуд 2 . Удержаться от расчесывания практически невозможно: так сильно чешется кожа 3 !

Постепенно она грубеет и утолщается. Это значит, что острота воспалительного процесса стихает, и он переходит в хроническую стадию 1 . Чаще всего экзема возникает на руках и ногах (на тыле кистей, предплечий и стоп), но, если не начать лечение сразу же, может распространиться и на другие участки тела 2 .

Что можно и нельзя делать при обострении?

Пораженные участки кожи не должны контактировать с водой, мылом, моющими средствами и бытовой химией 2 .

Нужно соблюдать молочно-растительную диету, исключив все острое, соленое, копченое, а также аллергенные продукты: цитрусовые, шоколад, яйца, клубнику и т. д. Сладкое и мучное тоже лучше не есть – углеводистая пища способствует обострению экземы 1 .

Страдающие экземой чувствуют себя лучше летом. Облучение кожи солнечным светом (в разумных пределах) обычно оказывает противовоспалительный эффект. Особенно приветствуется летний отдых в горах и на море 1,2 .

В чем разница между экземой и атопическим дерматитом?

Современная наука объединяет эти два заболевания. Ведь проявляются они однотипными симптомами (покраснение кожи, зуд, отек, сыпь), вызываются одними и теми же аллергенами (пищевыми, бытовыми и др.), да и лечатся одними и теми же препаратами 1,4 .

Основной метод лечения дерматита и экземы – наружная терапия глюкокортикостероидными препаратами (ГКС) 1 . Вот только некоторые люди относятся к гормонам с предубеждением, боясь применять их даже наружно. Однако для таких страхов нет причин.

При наружном использовании ГКС в правильном режиме (не чаще 2 раз в день, осторожно втирая, тонким слоем в количестве, не большем, чем нужно для покрытия всего пораженного участка, до достижения эффекта, но не более чем в течение 4 недель) нет оснований опасаться нежелательных реакций 1,4 . Почему? Это связано с тем, что наружные средства действуют в месте нанесения, не оказывая системного действия на весь организм, как это бывает при приеме ГКС внутрь 1,4 .

Какие препараты эффективны при экземе?

К числу таких препаратов относится Фенивейт. При его использовании в клиническом исследовании видимое улучшение состояния кожи достигалось у 90% пациентов (с экземой) 5 . Это единственный препарат в России в виде мази и крема на основе флутиказона пропионата, противовоспaлительного компонента последнего поколения с выраженным действием против воспаления на коже 6 . Микронизированный флутиказон воздействует на механизм кожного воспаления на уровне клетки, помогая справляться с симптомами, вызванными дерматитом и экземой 4 .

Крем или мазь – что предпочесть?

На влажных или мокнущих поверхностях при обострении экземы используют крем Фенивейт, а на сухих, шелушащихся очагах – тот же самый препарат в виде мази 4 . Обе формы препарата наносят тонким слоем 1–2 раза в день 4 . Длительность лечения – до 4 недель 4 . Этого времени обычно бывает достаточно, чтобы вернуть коже здоровый вид и уверенность в себе всем тем, кто еще недавно стеснялся своей экземы и старался пореже выходить из дома.

Другие статьи

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ при экземе и атопическом дерматите 7

Существуют общие рекомендации для пациентов с атопическим дерматитом, способствующие облегчению его проявлений 7,8 .

КАК ПОЗАБОТИТЬСЯ О КОЖЕ ЗИМОЙ, когда проблемы могут обостриться?

Зимний ветер, который сушит кожу, перепады температур, недостаточная влажность воздуха в квартирах и офисах из-за отопления – все это создает стресс для кожи лица, шеи, зоны декольте и рук. Защитный барьер кожи нарушается. В результате даже изначально здоровая кожа способна стать раздраженной, сухой, шелушащейся, что требует применения увлажняющих средств – эмолентов 8,9 .

КРЕМ ИЛИ МАЗЬ: В ЧЕМ РАЗНИЦА?

Этот вопрос часто задают дерматологам обладатели чувствительной кожи, склонной к аллергическим реакциям. Внезапно возникающие покраснения и зуд на лице, в зоне декольте, на руках или ногах, – там, где проблема прекрасно видна окружающим, вызывают желание спрятаться от всего мира. Но вместо того, чтобы запираться в четырех стенах, быстрее обратиться к дерматологу. Он поставит диагноз и подберет эффективное средство, которое снимет воспаление и вернет коже здоровый вид.

1. Родионов А. Н., Заславский Д. В., Сыдиков А. А. Экзематзные (спонгиотические) дерматозы. Иллюстрированное руководство для врачей // Cанкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 2018. – 200 стр.

2. Малая медицинская энциклопедия в 6 томах под редакцией В. И. Покровского, изд-во «Советская энциклопедия», 1991 г // т. 6, стр. 541.

4. Инструкция по медицинскому применению препарата ФениВейт Крем П N012556/01 от 15.07.2009. Инструкция по медицинскому применению препарата ФениВейт Мазь П N012556/02 от 16.07.2009.

5. Согласно результатам исследования, после применения в течение 4 недель препарата Фенивейт мазь у 35 из 39 пациентов с экземой врачи оценили уменьшение кожных проявлений как «хорошее», «отличное», «чистая кожа» в сравнении с исходным. Delescluse J, van der Endt JD. A comparison of the safety, tolerability, and efficacy of fluticasone propionate ointment, 0.005%, and betamethasone-17,21-dipropionate ointment, 0.05%, in the treatment of eczema. Cutis 1996; 57: 32–38.

6. ФениВейт – единственный препарат в виде мази\крема на основе флутиказона пропионата, зарегистрированный в РФ согласно ГРЛС на август 2020 г.

7. Ковалев Д. В., Мокроносова М. А., Прокофьева Т. И., Шарапов С. В. с соавт. Атака на аллергию // Серия «Не болей!», ИДЖ «Здоровье», С. 67–68.

8. Родионов А. Н., Заславский Д. В., Сыдиков А. А. Экзематзные (спонгиотические) дерматозы. Иллюстрированное руководство для врачей // Cанкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 2018. – 200 стр.

9. Андриенко Н. И. Как увлажнять кожу зимой аптечными средствами и почему это важно.// «Новая аптека», № 2, 2020 г., с. 136–144.

https://www.fenistil.com/ru-ru/skin-advice/new-article-1/

Лечение экземы на руках

Экзема на руках – это хроническое или острое рецидивирующее аллергическое заболевание кожи рук, характеризующееся появлением полиморфных высыпаний на фоне отечности/мокнутия либо сухости, а также интенсивным зудом. Кожа в местах поражения теряет свои защитные свойства и становится более восприимчивой к различной грибковой и бактериальной флоре, из-за чего может присоединиться та или иная вторичная инфекция. Встречается экзема рук как у женщин, так и у мужчин, независимо от возрастной категории, — объясняет руководитель направления дерматологии, дерматокосметолог Черновол Антон Сергеевич.

При остром процессе преобладают явления экссудации, что проявляется везикуляцией (пузырьками), мокнутием и эрозиями. При хроническом процессе на первое место выступает сухость кожи, папулезные высыпания, участки инфильтрации, трещины, которые иногда могут быть достаточно глубокими и вызывать выраженные болезненные ощущения. В таком случае диагностируется сухая экзема на руках. Данный тип заболевания не считается заразным, но все равно доставляет массу неудобств человеку. Лечение сухой экзема на руках предусматривает как местное воздействия, так и системное. В ряде случаев выраженный терапевтический эффект дает применение физиотерапевтических процедур.

Виды экземы

Патологический процесс при экземе может локализоваться только в области кистей, однако, в зависимости от вида экземы и выраженности клинических проявлений, может наблюдаться на любом участке кожного покрова.

Выделяют следующие виды экземы:

  истинная экзема (точная причина возникновения не определена, характеризуется везикулами, выраженной эритемой, эрозиями с мокнутием, границы очагов нечеткие, процесс в большинстве случаев симметричный, чаще локализуется в области конечностей); микробная (вызвана инфицированием бактериальной флорой; проявляется асимметричными очагами с гнойными и серозными корочками; границы очагов четкие, зачастую очаги микробной экземы локализуются вокруг трофических язв, а также на фоне варикозных изменений); микотическая (наблюдается такая экзема на ладонях, между пальцами, на голенях и стопах; возникает в результате инфекционно-аллергической реакции на грибковую инфекцию); себорейная (развивается ввиду избыточной функции сальных желез; высыпания локализуются в области ушных раковин, лица, шее, верхней трети груди и спины, не имеют четких границ, сопровождаются образованием себорейных корок желтоватого цвета); профессиональная (этот вид экземы возникает из-за контакта с различными химическими веществами, чаще локализуется на предплечьях и в области кистей).

Любой квалифицированный врач-дерматолог знает все о таком поражении кожи, как экзема рук — что это такое, как она проявляется и по каким причинам, а также как ее эффективно лечить.

Экзема на руках: причины возникновения

Причины возникновения Экземы на руках очень разнообразны – это и гормональные, и инфекционные, и иммунные, и даже неврологические факторы, а также различные внешние воздействия (тепло, холод, контакт с водой, химическими средствами, в т. ч. средствами бытовой химии).

Некоторые виды экземы могут быть связаны с недостаточным кровообращением в области нижних конечностей (варикозная, паратравматическая).

Кроме того, возникновение экземы может быть спровоцировано целым рядом факторов в виде генетической предрасположенности к аллергическим реакциям, а также в виде постоянных стрессов, приема тех или иных лекарств, воздействия солнечных лучей и других раздражающих воздействий.

Говоря отдельно о грибковой и бактериальной экземе, отметим, что зачастую инфекция поражает уже поврежденные участки на коже в вид ран, язв, порезов. Здесь очень важно соблюдение правил личной гигиены.

Первые симптомы экземы на руках

Лечение экземы на руках зависит напрямую от ее вида и, соответственно, клинических проявлений.

Классические клинические проявления экземы:

  зуд; покраснения кожи; шелушения и сухость; высыпания в виде везикул, папул, пустул, эрозий, мокнутия, корочек; отечность и гиперемия кожного покрова в местах поражения;

При тяжелых формах заболевания после разрешения высыпаний могут оставаться поствоспалительные участки гипо — и гиперпигментации, а в некоторых случаях даже рубцы.

Лечение экземы на руках

Лечение экземы на руках должно быть комплексным, и включать, помимо медикаментозных препаратов, коррекцию сопутствующей патологии и устранение провоцирующих факторов при возможности их идентифицировать. Медикаментозное лечение традиционно включает как наружные препараты, так и препараты системного действия, в зависимости от степени выраженности клинической симптоматики.

Обычно при экземе на руках широко используются такие группы препаратов как:

  Топические кортикостероиды (для уменьшения воспаления). Антигистаминные (для снятия аллергических проявлений). Антимикотические и антибактериальные (для борьбы с инфекцией). Седативные (для снижения выраженности зуда и прочих признаков заболевания).

Также при терапии экземы стоит придерживаться правильного специального рациона, исключив пищевые продукты, способные спровоцировать аллергические реакции.

https://rplus.com.ua/blog/lechenie-ekzemy-na-rukakh/

Описание

Название этого заболевания пришло из древнегреческого языка: ἔκζεμα — «высыпание на коже». Это воспалительный процесс, для которого характерно появление сыпи на фоне отечности, мокнутия или сухости, зудящие ощущения и гиперемия. Кожный покров в местах поражения утрачивает свои защитные функции, из-за чего становится более восприимчивой к грибковой и бактериальной микрофлоре. Это повышает вероятность присоединения вторичной инфекции.

При протекании в острой форме свойственна экссудация. Это явление, при котором при экземе рук появляются такие симптомы, как везикулы, мокнущие участки, эрозии. При хроническом течении на первое место выходят сухость кожи, папулы, инфильтративные зоны, трещины, которые могут быть достаточно глубокими и болезненными. При таком протекании ремиссия сменяется частыми периодами обострения. В эти моменты пациент испытывает сильный эстетический и физический дискомфорт. Ему бывает сложно выполнять даже самые простые дела.

Обратите внимание! Эта болезнь не заразная. То есть от больного человека ей невозможно инфицироваться ни контактно-бытовым, ни любым другим путем.

Как проявляется экзема на руках

Чаще всего воспалительные очаги наблюдаются между пальцами или на их кончиках. На начальной стадии появляется покраснение на определенных участках. Они становятся болезненными, ощущаются жжение и зуд. Сначала поражение диагностируется только в одном месте, затем распространяется на соседние ткани.

Далее на пораженной области возникают высыпания, эрозии с мокнутием. Выглядит это неприятно и отталкивающе.

Через некоторое время образования подсыхают. Формируются сухие корочки. Кожный покров существенно меняется внешне.

Самой тяжелой симптоматикой считается та, при которой начинают трескаться пальцы при экземе на руках, так как это сопровождается болью. Трещины доставляют неприятные ощущения, мешают жить нормальной жизнью.

Виды заболевания

По клинической картине принято выделять 2 разновидности болезни:

  мокнущую, при которой диагностируются пузырьки с жидкостью внутри; сухую, при которой поверхность растрескивается.

Также существуют несколько форм патологии. Рассмотрим их подробнее.

Идиопатическая (истинная)

Течение может быть острым, подострым и хроническим. В первом случае симптомы нарастают быстро. Возникают сильный зуд, жжение, болезненные ощущения. На коже заметны красные и отечные участки. На них формируются мелкие узелки, собирающиеся в группы.

Через некоторое время пузырьки лопаются. На их месте появляются эрозии. Может присоединиться вторичная инфекция, при которой наблюдается гной.

При благоприятном протекании язвочки подсыхают и покрываются сухой корочкой. Кожный покров начинает заживать. Однако до полного выздоровления сыпь может диагностироваться повторно, причем неоднократно. Как правило, лечить экзему кистей рук приходится 1,5-2 месяца.

Иногда заболевание возвращается постепенно, без обострений. Это указывает на хроническую форму. Пораженные участки приобретают красновато-синий окрас, уплотняются, покрываются чешуйками, сильно чешутся. У некоторых пациентов патология может обостряться и сопровождаться аналогичными симптомами как при остром течении. При таком поражении терапия продолжается от полугода и больше.

Дисгидротическая

Проявляется на боковой зоне пальцев верхних конечностей и ног. Сыпь образуется очень быстро, представляет собой группы из мелких пузырьков с экссудатом внутри. Воспалительные очаги расположены в глубоких слоях эпидермиса. Иногда они могут объединяться в крупные образования. Со временем они вскрываются. Затем либо покрываются коркой, либо преобразуются в эрозии.

При этой разновидности заболевания наблюдается сильный зуд. В некоторых случаях она может переходить в идиопатическую форму, при которой ногтевые пластины меняют свою структуру. Поэтому убирать экзему на руках нужно как можно быстрее.

Микробная

Провоцируют воспаление гноеродные микробы. Воспаленная область имеет четкие границы, а в середине наблюдается гнойная и серозная корка. Отрывать ее нельзя. Когда она отпадает сама, обнажается эрозивная поверхность с мокнутием в виде углублений. Все это сопровождается зудящим ощущением.

Паратравматическая (околораневая)

Как правило, развивается в области послеоперационных рубцов, после переломов, остеосинтезе, на участках, на которых неправильно были наложены гипсовые повязки. На пораженном месте диагностируется покраснение, экссудативные папулы и/или пустулы, суховатые корки.

Профессиональная

Проявляется на фоне контакта с аллергенами во время работы. Например, с химическими веществами, бытовой химией и так далее. Часто проходит самостоятельно после устранения воздействия провоцирующего фактора. Поражение может быть сухим или мокнущим.

Причины, от чего появляется экзема на руках

Патогенез развития данного заболевания пока не установлен. Однако ученые выявили предрасполагающие к нему факторы:

  контактирование с химикатами, неподходящей и/или некачественной косметикой, медикаментами и так далее; использование чистящих товаров, стирального порошка без защитных перчаток; регулярные стрессовые ситуации, неврологические расстройства; нарушение функционирования щитовидной железы; гастрит и прочие патологии ЖКТ; ослабление иммунитета; заражение паразитами; резкая смена климата, перепад температурного режима; аллергическая реакция на синтетические материалы и украшения; нерациональное питание, которое приводит к дефициту витаминов и минералов в организме.

Все перечисленное увеличивает риск появления воспалительных очагов. Предполагается, что основная причина этой болезни заключается в генетической предрасположенности к ней и восприимчивость к определенным аллергенам.

Как избавиться от экземы на пальцах рук навсегда

Терапия при данном поражении кожного покрова должна быть комплексной. Она включает не только ликвидацию характерной симптоматики, но и устранение провоцирующих факторов. Лечение основывается на применении как наружных (мазей, гелей и так далее), так и системных медикаментов.

Как правило, назначаются следующие группы препаратов:

  топические кортикостероиды для уменьшения выраженности воспалительного процесса; антигистаминные для снятия аллергических проявлений; антимикотические и антибактериальные для борьбы с инфекцией; седативные для уменьшения зуда и улучшения качества сна.

Также важно придерживаться правильного рациона, исключить из меню продукты и напитки, которые являются аллергенами.

Какие медикаментозные средства принимать, чем мазать экзему на руках, определяет врач после проведенной диагностики. Если характерны частые рецидивы, может быть назначен краткосрочный курс детоксикации с использованием сорбентов. Также доктор выписывает витамины и иммуномодуляторы для восстановления естественных защитных сил организма.

Чем раньше обнаружена болезнь, тем проще от нее будет избавиться. Если она только начала свое развитие, очаги поражения небольшие, бывает достаточно мази с оксидом цинка, компрессов с фурацилином или лекарственными травами.

Однако несмотря на то, на каком этапе находится заболевание, в любом случае следует обратиться к врачу за профессиональной помощью. Самолечение недопустимо. Так вы можете не только не получить результата, но и усугубить ситуацию.

Лаеннек – средство для лечения экземы на руках, лице и теле

Это лекарственный японский инъекционный препарат, который используется для укрепления иммунитета и улучшения общего состояния организма. Содержит множество полезных элементов: аминокислоты, витамины, микроэлементы и ферменты. Эти компоненты помогают уменьшить воспаление, увлажнить кожу и восстановить ее целостность. Кроме того, они способствуют восстановлению здоровых клеток кожного покрова, уменьшает шелушение и зуд.

https://rhana.ru/article/zdorove-i-meditsina/ekzema-na-rukakh-foto-lechenie-prichiny-i-kak-ona-vyglyadit-na-paltsakh/

Лікування екземи на руках

Екзема на руках є незаразниv хронічним запальним захворюванням шкіри рук (найчастіше кистей). Нерідко хвороба поширюється і на середні шари шкіри. Вперше екзема виникає в гострій формі, але при несвоєчасному зверненні до дерматолога або неправильному лікуванні може перейти в поширений хронічний процес.

Виявляється екзема у вигляді дрібноuj бульбашкового висипу (везикул). Шкіра при цьому може не міняти колір, а може почервоніти (еритематозний фон) і ущільнитися. Через деякий час бульбашки лопаються, приводячи до утворення великої поверхні рани, яка легко інфікується — тоді замість серозної рідини починає з’являтися гнійний секрет. Основними симптомами екземи, крім везикул, є:

  сильне свербіння; дрібні шкірні тріщини; активне лущення уражених ділянок шкіри; набряки; збільшення температури тіла під час загострень; безсоння, невротичні розлади.

Постійний свербіж призводить до розчісування ранок, що провокує поширення інфікування. При цьому вогнища ураження виглядають червоними і сухими. Посилення сверблячки і інших симптомів екземи сигналізує про загострення захворювання.

ПРИЧИНИ ПОЯВИ І ВИДИ ЕКЗЕМИ РУК

Основна причина виникнення екземи на кистях рук полягає в зміні реактивності шкіри внаслідок імунних та інших порушень в роботі організму. Безпосередньо екзема на цьому тлі може бути викликана:

  психосоматичними факторами; дисфункциями різних систем організму (ЦНС, ендокринної, травної); зовнішніми подразниками (хімічними речовинами, бактеріями, фізичними факторами); спадковою схильністю.

Деякі дослідження розглядають екзему як алергічнbq прояв. Поряд з цією думкою існує і нейрогенна теорія розвитку загострень екземи — багато зарубіжних фахівців вважають це захворювання своєрідним «неврозом шкіри», що супроводжується порушенням мікроциркуляції і трофічними розладами.

Екзема кистей рук візуально неестетична, завдяки чому пацієнти зазвичай звертаються до лікаря на ранніх стадіях захворювання. Різниться екзема на руках по двом типам:

1. Справжня (звичайна). В даному випадку захворювання характеризується гострим початком, симетричною локалізацією (уражаються обидві руки) і нечіткими межами. З’являються такі симптоми, як свербіж і набряклість шкіри, бульбашки, вузлики. Через деякий час бульбашки розкриваються, утворюючи ерозії, виділяється серозне вміст. Потім вміст зсихається, утворюючи скоринки — серозні (з серозним вмістом) або геморагічні (з кров’яним вмістом).

Згодом хвороба переходить в хронічну форму, при якій можуть відбуватися загострення з появою нових везикул, набряклості і почервоніння.

2. Мікробна. Виникає на місці інфекційних вогнищ і ділиться на кілька різновидів: микотична (з грибковим компонентом), дисгідротична, паратравматична та і ін.

Крім того, існують й інші види екземи, що локалізуються не тільки на руках — професійна, себорейна, дитяча та деякі інші.

ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ЕКЗЕМИ НА РУКАХ В ОКСФОРД МЕДІКАЛ

У клініці Оксфорд Медікал курс лікування екземи призначається індивідуально, і тільки після проведення ряду досліджень:

  бакпосіва; посіву на грибки; виявлення алергену; аналізу на антиген IgE; біопсії (для випадків, якщо вищевказані обстеження не дозволили поставити діагноз).

Схема лікування призначається адекватно виявленій причині виникнення екземи:

  антигістамінна терапія при виявленні алергенів; антигрибкова при виявленні грибків; курс антибіотиків при екземі бактеріального або інфекційного характеру.

У випадках виявлення порушень імунної або ендокринної систем, призначаються короткі курси місцевих гормональних препаратів. Якщо ж виявлені порушення нервової системи — лікар випише седативні засоби. Комплексне лікування екземи на руках у клініці Оксфорд Медікал також передбачає:

  курс дезінтоксикації організму; використання спеціальних кремів-емолентів;
  підсушуючі засоби (застосовуються при мокнутії).

Висококваліфіковані дерматологи Оксфорд Медікал призначають лікування, відповідне результатам комплексної оцінки організму і виявленій причині захворювання, використовуючи найпрогресивніші методи лікування екземи на руках і світовий досвід у галузі дерматології.

Обстеження і забір матеріалу для аналізів відбуваються безпосередньо в клініці, не займаючи багато часу. Форма, стадія та ступінь розвитку захворювання визначається дерматологом на підставі результатів усіх досліджень. За умови виконання всіх лікарських рекомендацій, дотримання спеціальної дієти і правильного способу життя, пацієнти ефективно і досить швидко позбуваються від екземи рук, за допомогою наших фахівців.

https://oxford-med.com.ua/media-center/publikacii/ekzema-na-rukah/

Лечение дисгидротической экземы

Дисгидротическая экзема – разновидность дерматита, проявляющегося высыпаниями и пузырьками. Высыпания покрывают кисти рук, наиболее выражены в области пальцев, ладоней. Проявления наблюдаются на стопах, они сильно зудят и чешутся.

Причины возникновения

  Патологии эндокринной системы. Заболевания нервной системы. Сбои в работе иммунитета, нарушения метаболизма. Стрессы, сильные переживания. Контакт с химией, раздражающей кожу (чистящие средства, реагенты, реактивы). Пищевые аллергены.

Симптоматика

Появление сыпи – везикулы. Внешне везикулы – мелкие пузырьки, диаметром от 1 до 5 мм, заполненные белой жидкостью. Дисгидротическая экзема характеризуется глубоким залеганием пузырьков в эпидермисе и зудом. Зуд не всегда появляется вместе с пузырьками, зачастую предшествует им. Сыпь появляется очагами, выражена на ладонях, стопах, по бокам пальцев. Иногда может появляться и на тыльной стороне кистей рук.

Постепенно везикулы лопаются, на их месте формируются эрозии. Нередко они крупные, особенно, если образование вызвано вскрытием нескольких везикул, расположенных рядом друг с другом.

За терапию дисгидротической экземы в «Семейном медицинском центре» отвечает дерматолог. Врач проводит анализы, собирает картину заболевания, определяет схему лечения.

Поскольку течение болезни сопровождается зудом, чтобы уменьшить дискомфорт, врач прописывает компрессы, примочки, медикаменты и физиопроцедуры. Желательно придерживаться диеты с ограничением употребления соли, которая провоцирует накопление жидкости, из-за нее развивается отечность.

Осложнения

При соответствующей терапии, внимательном отношении пациента к заболеванию, осложнений удается избежать. Они могут быть спровоцированы попаданием в ранки микробов, наибольшую опасность из которых представляют стафилококки. Контакт с микроорганизмами вызывает инфекцию, вероятно интенсивное развитие воспалительного процесса, образование гнойников. Организм испытывает большую нагрузку, развивается слабость, увеличивается температура, на пораженном участке формируется выраженный отек, чувствительный и болезненный. Может наблюдаться локальное увеличение лимфоузлов: если поражены кисти, то увеличиваются узлы в районе подмышек и локтей, стопы – в области колен и паха.

Наименование услуги Стоимость услуг, руб.
15031а Внутрикожная контурная пластика «Juvederm Ultra Smile» 0,6 мл» 11 000 руб Записаться
15000а Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный 1 600 руб Записаться
15010а Внутрикожная контурная пластика ( Xeomin), 1 единица 300 руб Записаться
15001а Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный 1 500 руб Записаться
15012а Внутрикожная контурная пластика волосистой части головы, 1 сеанс 5 100 руб Записаться
15011а Внутрикожная контурная пластика ( Relatox/ Miotox), 1 единица 300 руб Записаться
15013а Внутрикожная контурная пластика губ (Juvederm Ultra Smile), 0,6мл 11 000 руб Записаться
15002а Пирсинг 1 000 руб Записаться
15003а Дерматологический пилинг ( Christina (Comodex), 2 зоны 3 500 руб Записаться
15004а Дерматологический пилинг ( Christina (Comodex), 1 зона 2 900 руб Записаться
15005а Дерматологический пилинг (ZEIN OBAGI), 1 зона 4 650 руб Записаться
15006а Дерматологический пилинг (пилинг по Джеснеру) 5 500 руб Записаться
15007а Дерматологический пилинг (ретиноевый пилинг) 5 500 руб Записаться
15008а Дерматологический пилинг (поверхностный пилинг), 1 процедура 2 500 руб Записаться
15009а Дерматологический пилинг (срединный пилинг), 1 процедура 4 000 руб Записаться
15014а Внутрикожная контурная пластика (Juvederm 3 Ultra ), 1мл 17 000 руб Записаться
15015а Внутрикожная контурная пластика (Juvederm 4 Ultra), 1мл 19 900 руб Записаться
15016а Внутрикожная контурная пластика под анестезией (BELOTERO INTENSE), 1,0мл 13 500 руб Записаться
15017а Внутрикожная контурная пластика под анестезией (BELOTERO LIPS), 0,6мл 10 000 руб Записаться
15018а Внутрикожная контурная пластика (Juvederm hydrate), 1,0мл 10 000 руб Записаться
15019а Внутрикожная контурная пластика (Viscoderm 0.8 %), 1мл 7 000 руб Записаться
15020а Внутрикожная контурная пластика (Viscoderm 1.6 %), 1мл 8 000 руб Записаться
15021а Внутрикожная контурная пластика (Viscoderm 2.0 %), 1мл 12 000 руб Записаться
15022а Внутрикожная контурная пластика (NCTF 135), 1,5ml 4 000 руб Записаться
15023а Внутрикожная контурная пластика (Meso — Wharton), 1 шприц 13 200 руб Записаться
15024а Внутрикожная контурная пластика(IAL-SYSTEM), 0,6мл 5 700 руб Записаться
15025а Внутрикожная контурная пластика (IAL-SYSTEM), 1,1мл 8 100 руб Записаться
15026а Внутрикожная контурная пластика (IAL-SYSTEM ACP), 1,0мл 12 750 руб Записаться
15027а Внутрикожная контурная пластика (Profhilo), 2 мл. 18 500 руб Записаться
15028а Внутрикожная контурная пластика (Curacen), 2 мл. 6 200 руб Записаться
15029а Внутрикожная контурная пластика (плазмолифтинг) 3 000 руб Записаться
15030а Криомассаж кожи 1 000 руб Записаться
15032а Внутрикожная контурная пластика (STYLAGE М), 1мл 13 450 руб Записаться
15033а Внутрикожная контурная пластика (STYLAGE М LIDOCAINE), 1мл 14 450 руб Записаться
15034а Внутрикожная контурная пластика (STYLAGE HYDRO), 1мл 9 500 руб Записаться

Вероятны ли осложнения при дисгидротической экземе и как избежать их?

Да, осложнения возможны. Пациент из-за зуда расчесывает пузырьки, открывая «дверь» для проникновения инфекции, вредных микробов. Попадание посторонних микроорганизмов повышает риск воспаления, в тяжелых случаях отмечаются системные поражения организма, сопровождающиеся увеличением лимфоузлов и общей слабостью. Лечение в таких ситуациях строится на применении антибиотиков, регулярных промываниях пораженной области, использовании наружных средств, кремов и мазей, подавляющих активность микробов. Избежать осложнений можно соответствующим уходом, следованием врачебным рекомендациям, поддержанием чистоты кожи, пораженной экземой. Чтобы снизить выраженность зуда, нужно использовать компрессы и другие средства, назначенные врачом.

https://fmedc.ru/uslugi/kosmetologiya/disgidroticheskaya_ekzema/

Экзема кожи: причины, симптомы, диагностика и лечение

Экзема кожи — это хроническое заболевание кожных покровов, которое связано с хронической аллергической реакцией. Эта патология чаще всего развивается в пубертатном периоде на фоне изменения гормонального фона, намного реже экзема встречается у детей.

Этиология заболевания

Причина экземы — это развитие аллергической реакции, которая инициирована воздействием конкретного агента. Заболевание может протекать медленно или же с быстрым прогрессированием. Выделяют следующие факторы, которые неблагоприятно сказываются на прогнозе:

  Постоянное нервное перенапряжение. Стресс — один из главных факторов, который вызывает развитие экзематозного дерматита; Частый контакт с аллергеном; Заболевания эндокринной системы; Нерациональное питание; Вредные факторы окружающей среды; Частые простудные заболевания.

Заболевание проявляет волнообразный характер, периоды затишья (ремиссии) сменяются периодами обострения (рецидивами). К последним нередко приводит стресс или длительный контакт с аллергеном.

Диагностика

Никаких специальных методов, которые бы помогли установить точный диагноз, не существует. В этой ситуации приходится полагаться только на умения и опыт врача, к которому вы обратились. На основании характерной клинической картины врач устанавливает диагноз.

Лабораторные анализы назначают только, чтобы уточнить причину заболевания. А это важно для проведения дальнейшего лечения.

Классификация экземы

По течению заболевания выделяют:

  обострение (рецидив); затишье (ремиссия);
  Сухая экзема; Мокнущая экзема;

По клиническому варианту:

  Истинная (эндогенная); Микробная экзема; Герпетическая экзема; Микотическая; Себорейная; Профессиональная; Детская и др.

По локализации патологических изменений:

  Экзема на лице; Экзема на руках; Экзема на ногах.

Виды экзем многообразны и сгруппировать их в одну классификацию достаточно трудно.

Клиническая картина

Экзема прежде всего проявляется высыпаниями, которые могут иметь характер:

  папул; везикул; гнойничков; эрозий; шелушения; выпадения волос (особенно на волосистой части головы).

Микробная экзема может развиваться в результате длительного незаживления раневых поверхностей. Это приводит к присоединению вторичной патологической микрофлоры. Как правило, такая экзема сопровождается эрозиями.

Себорейная экзема поражает ту часть кожи, которая богата сальными железами, особенно это касается кожи волосистой части головы. Высыпания имеют характер бляшек, которые зудят.

Профессиональная экзема возникает на фоне длительного контакта кожи человека и определенного вещества на производстве, поэтому чаще всего патологические изменения локализуются на руках. С течением времени заболевание прогрессирует до тех пор, пока не прекратится контакт с данным аллергическим агентом.

Микотическая форма заболевания связана с размножением грибков на поверхности кожи и развитием аллергической реакции на них. Обычно высыпания располагаются на кистях рук или ногах и сопровождаются сильным зудом.

Детская форма экземы развивается в возрасте до 1 года. Причины заболевания до конца не выяснены. Как правило, все симптомы исчезают, как только ребенок достигает возраста 2 -3 лет, но никто не исключает, что они могут повториться и в более взрослом возрасте.

Лечение экземы

Как лечить экзему? Терапия зависит от формы патологии и причины, ее вызвавшей. При микробной необходимо применение антибактериальных препаратов, при микотической — противогрибковых Профессиональная форма в обязательном порядке требует изменения условий работы, чтобы предотвратить контакт человека с конкретным веществом.

Лечение мокнущей экземы должно проходить на фоне применения специальных мазей. Мазь при экземе назначает только лечащий врач. Самолечение не принесет ожидаемого результата.

Диета при экземе является ключевым компонентом терапии, так она позволяет снизить аллергическую нагрузку на организм. Поэтому исключаются любые продукты с высоким аллергогенным потенциалом — рыба, орехи, шоколад

Куда обратиться за помощью?

В нашей многопрофильной клинике «МедПросвет» ведет прием, косметолог. На основании осмотра специалист установит диагноз и назначит курс лечения или дополнительные обследования на аллергены. Записаться на прием можно онлайн на этой странице либо у администратора по телефону.

https://www.medprosvet. spb.ru/service/ekzema-kozhi

Лечение экземы на руках

Экзема – хронический незаразный воспалительный процесс на коже, склонный часто рецидивировать. Патогенез заболевания до конца не изучен, поэтому сложно назвать точные причины появления характерных высыпаний на руках и теле.

Экзема является полифакторным дерматозом с хроническим течением, способным значительно снижать качество жизни человека. Несмотря на это, при раннем обращении за помощью и соблюдении несложных рекомендаций специалистов удается перевести болезнь в стадию ремиссии. В клинике современной лазерной медицины «Dekamedical» Вы сможете проконсультироваться с опытными дерматологами, пройти обследование на передовом оборудовании и получить рекомендации по лечению экземы на руках.

Причины появления

На руках чаще всего появляется профессиональная экзема – дерматоз, возникающий вследствие длительного контакта кожи с агрессивными веществами (кислотами, щелочами, бытовой химией, хлорной известью и др.). Также негативное влияние на кожу оказывает повышенная влажность, необходимость постоянно держать конечности во влажной среде. Со временем высыпания могут распространяться за пределы рук, поэтому следует начинать лечение экземы кистей как можно раньше – в противном случае заболевание начнет часто рецидивировать, видоизменять структуру кожи и приводить к другим осложнениям.

Развитию экземы способствуют:

  аллергии в анамнезе; травмы и ожоги кожи; частые воспалительно-инфекционные заболевания; слабая активность иммунной системы; психические нарушения; повышение проницаемости сосудов; аутоиммунные патологии; грибковые инфекции; чрезмерно сухая кожа рук, которая постоянно растрескивается и воспаляется; сбои в работе вегетативной нервной системы; избыточное содержание в рационе питания продуктов-раздражителей (цитрусовые, сладости, жареные и жирные блюда, острые приправы, копчености).

Симптомы

Первые симптомы экземы на руках могут появляться через месяцы и годы после длительного контакта с профессиональными раздражителями. Высыпания находятся в месте непосредственного воздействия провоцирующего фактора. Кожа становится гиперемированной, отечной, на ней возникают везикулы разного размера, может наблюдаться зуд. На теле иногда выявляются отдаленные высыпания, но основной очаг воспаления расположен на руках, преимущественно на пальцах, кистях или предплечье.

Дополнительные признаки экземы:

  дискомфорт; раздражительность; бессонница; лихенизация (утолщение кожного покрова).

Последствия

Без лечения экзема на пальцах рук является входными воротами для инфекции. Дерматоз протекает с мокнутием и эрозиями – все это создает благоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов (стрептококков, стафилококков). Поэтому самое частое осложнение экземы – присоединение вторичной инфекции.

Длительное течение болезни приводит к ухудшению внешнего состояния кожи, которая становится толстой, шершавой и непривлекательной.

Диагностика

Опытному специалисту не составляет труда диагностировать экзему по внешним проявлениям болезни. Но для получения более полной картины и выбора верного курса лечения могут назначаться следующие исследования:

  проведение аллергических проб; дерматоскопия; анализ кала на дисбактериоз; УЗИ органов пищеварения; лабораторное исследование крови.

Терапия

Чем раньше Вы начнете лечение экземы на руках, тем благоприятнее будет прогноз. Рекомендуется комплексно подходить к решению проблемы. Для этого специалисты используют следующие методы и процедуры:

  назначение кортикостероидов (внутрь и в виде местных препаратов); экстракорпоральную гемокоррекцию (плазмаферез); назначение седативных средств и препаратов с противовоспалительными, регенерирующими и антимикробными свойствами; физиолечение (диадинамотерапию, фонофорез, криомассаж, грязевые ванны).

Также возможно лечение экземы на руках с помощью достижений лазерной терапии. Луч лазера оказывает мощный биостимулирующий эффект, быстро снимает признаки воспаления, покраснения, кожный зуд и отеки. Курс лазерного лечения позволяет улучшить прогноз болезни, ускорить заживление тканей и увеличить продолжительность периода ремиссии.

Местное лечение экземы включает применение мазей и болтушек, которые способствуют регенерации и устранению неприятных симптомов болезни. Запрещено обрабатывать кожу рук и пальцев агрессивными средствами, содержащими спирт, йод и прочие прижигающие составы. Некоторые больные экземой пренебрегают врачебными рекомендациями и начинают экспериментировать с рецептами народной медицины, в состав которых часто входят нефтепродукты, отвары и экстракты растений с сомнительными свойствами. Подобные действия могут значительно усугубить положение, увеличить отечность и поспособствовать распространению экземы с пальцев на соседние участки кожи.

Современные дерматологи для борьбы с хроническими дерматозами часто применяют криотерапию – способ лечения, в основе которого лежит воздействие на воспаленные участки кратковременным холодом. Нахождение в криосауне эффективно снимает кожный зуд со всего тела, а криомассаж помогает локально оздоровить ткани и запустить процессы самоочищения кожного покрова от экземы. Лечение холодом способствует усилению циркуляции крови и регенерации кожи, прекращению аллергической реакции и улучшению самочувствия пациентов.

Рекомендации

Людям, страдающим экземой на пальцах и кистях, следует придерживаться ряда простых правил:

  всю работу по дому выполнять только в перчатках; соблюдать гипоаллергенную диету: из рациона должны быть исключены все потенциальные аллергены (шоколад, цитрусовые, мед, копчености, клубника, какао); пользоваться только натуральными средствами гигиены, не содержащими красителей, ароматизаторов, агрессивных химических компонентов; вытирать кожу мягкими полотенцами и отказаться от мочалок (лучше пользоваться губками с натуральным составом); избегать стрессов и нервного перенапряжения: замечено, что переживания ухудшают прогноз при экземе и увеличивают частоту рецидивов.

При дерматозах рекомендуется несколько раз в год отдыхать вблизи моря. Теплый климат способствует быстрому выздоровлению. Морская вода и целебный воздух приводят в стойкой ремиссии даже при экземе, которая прогрессировала годами. Во время отдыха на море Вы можете посетить многочисленные санатории, попробовать физиотерапевтические процедуры: лечение грязями, радоновые ванны, массаж, электросон и др.

Профилактика развития

Экзема на руках возникает преимущественно на фоне сложных условий труда и частой травматизации кожного покрова, поэтому лучшей мерой профилактики будет защита пальцев от агрессивного воздействия факторов внешней среды.

Пациенты с экземой имеют чувствительную дерму, склонную при малейших травмах воспаляться. Такая гиперчувствительность требует бережного отношения к коже. Запрещено пользоваться жесткими мочалками, полотенцами из ненатуральных тканей, косметической продукцией, которая содержит потенциально опасные ингредиенты, способные запустить ход аллергической реакции.

Записаться на консультацию к дерматологам нашей клиники Вы можете, позвонив по номеру телефона 8 (495) 565 38 65.

https://dekamedical.ru/ekzema-na-rukah/