Содержание статьи показать

Лікування бронхіальної астми

Органи дихальної системи досить часто піддаються атакам різноманітних вірусів, бактерій та алергенів. Захворювання дихальних шляхів зустрічаються практично у кожного. Деякі захворювання при вчасному лікуванню швидко минають, не викликаючи ускладнень. Однак, серед них є серйозні захворювання, які можуть перерости у хронічну форму. До таких відносять бронхіальну астму.

ЩО ТАКЕ БРОНХІАЛЬНА АСТМА?

Бронхіальна астма — це запальне захворювання хронічного характеру, що характеризується підвищеною чутливістю дихальних шляхів та невідповідною реакцією на подразники. Внаслідок впливу алергенів чи фізичного навантаження дихальні шляхи звужуються, виділяючи слиз, що викликає утруднене дихання та кисневу недостатність.

В результаті набрякання бронхів виникає задишка, іноді ядуха, що перешкоджають нормальній життєдіяльності організму. Астма досить небезпечне захворювання, яке може стати причиною інвалідності.

ЧОМУ БРОНХІАЛЬНА АСТМА НАСТІЛЬКИ НЕБЕЗПЕЧНА?

Бронхіальна астма є невиліковним захворюванням. Винятком є лише астма у дітей, які переростають дану хворобу і перестають відчувати її симптоми.

У зрілому віці астма виліковується повність досить рідко, тому люди змушені навчитись жити з даним діагнозом. Ефективна терапія може полегшити або повністю зняти симптоми захворювання, що дозволяє хворому не відчувати дискомфорту від астми.

Основна небезпека від астми полягає в можливості розвитку астматичного статусу. Такий стан уже вимагає радикальних методів лікування (введення протизапальних препаратів, розчин для відновлення організму після зневоднення, препарати для розрідження мокротиння та ін.).

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ

Можна виділити кілька основних причин та факторів, що провокують появу астми:

Шкідливі виробничі умови;

Несприятлива екологічна ситуація;

Активне та пасивне паління;

Бронхіт в хронічній формі;

Бактеріальні та вірусні інфекції дихальних шляхів;

Пилові кліщі, шерсть тварин, пилок квітів та ін.;

СИМПТОМАТИКА БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ

Основним симптомом бронхіальної астми є напади задухи. Під час нападу людина відчуває гостру нестачу кисню, важко зробити видих. Іншими симптомами є:

Поява сухого непродуктивного кашлю;

Поява свисту та хрипів під час дихання.

Залежно від провокуючих факторів та причин виникнення астми, її симптоми мають сезонний характер або виникають незалежно від пори року.

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ АСТМИ В МЦ «ОКСФОРД МЕДІКАЛ»

Ефективність терапії залежить від своєчасного діагностування хвороби. Тому важливо відрізнити перші симптоми, які можуть свідчити про виникнення патології.

Бронхіальна астма має типову клінічну картину, тому діагностика не викликає труднощів та включає в себе:

Лабораторні дослідження крові та мокротиння;

Проведення проб з алергенами;

Консультації імунолога, алерголога.

При найменшій підозрі на виникнення астми слід негайно звернутись до лікаря.

https://khmelnitsky. oxford-med. com. ua/services/therapy/lechenie-bronhialnoy-astmy/

В какой мере опасна бронхиальная астма?

Бронхиальная астма – это заболевание дыхательных путей, носящее хронический характер. Болезнь очень распространённая, особенно в развитых странах. Возникает оно вследствие многих факторов, приводящих к сужению просвета бронхов, в результате чего человек начинает испытывать приступы удушья. При Астме наблюдается постоянный воспалительный процесс бронхов, возникающий обычно на аллергической основе. Ее развитие сопровождается кашлем, приступами удушья и сиплым голосом. Протекает болезнь приступами, которые могут длиться достаточно продолжительное время.

Основные причины возникновения

До сегодняшнего дня Астма считается до конца не изученной болезнью. Для проявления приступа заболевания предполагается возникновение раздражителя, который провоцирует заболевание. Для различных людей раздражители могут быть разными.

Наиболее распространённые из них:

    колебания температур; дым; выхлопные Газы; бытовая химия; различные виды аэрозолей; пыль; Аллергены животного и растительного происхождения; пищевые добавки в продуктах питания.

При воспаленных бронхах раздражители действуют особо остро, что впоследствии приводит к развитию заболевания.

Основной все же причиной ученые считают нарушение генетики человека. Неправильно сформированные гены приводят к нарушению обменных процессов на клеточном уровне. В результате чего ослабевает Иммунитет человека, что приводит к восприятию различных видов Аллергенов.

Симптомы болезни

Симптомы Бронхиальной астмы могут развиваться постепенно, поэтому в основном человек не обращает на них должного внимания вплоть до появления первого приступа удушья.

Основными симптомами являются:

    боли и стеснение в грудной клетке; свисты при дыхании; трудности при выдохе воздуха; сухой прерывистый кашель; нахлынувшее чувство паники; потливость.

Острое обострение симптомов проявляется обычно в ночное и утреннее время. При внезапном приступе Бронхиальной астмы с дальнейшим ухудшением состояния больного нужно безотлагательно вызвать скорую помощь или обратиться К врачу.

Диагностика

Иногда диагноз необходимо установить в считанные секунды, если больной поступает К врачу с острым приступом удушья. В таких случаях все будет зависеть от квалификации специалиста и внятных ответов пациента на наводящие вопросы. Особое значение в таких ситуациях имеет наличие Аллергической реакции больного на различные медикаментозные препараты. После устранения приступа пациенту назначается комплексное обследование грудной клетки, электрокардиография, исследование мокроты, спирографическое исследование легочных функций. В мировой практике диагностируется заболевание Астма, если у больного наблюдались три приступа удушья или три приступа сухого не проходящего кашля на протяжении длительного времени.

Лечение бронхиальной астмы

Современная медицина способна диагностировать и Лечить Бронхиальную астму с помощью медикаментозных препаратов и физиотерапевтических процедур. Обострения Астмы носят периодичный характер, а воспалительный процесс бронхов остается навсегда. Из этого следует, что Астма является неизлечимой болезнью, однако держать на контроле ее нужно постоянно.

Для этого Врач выписывает препараты контролирующие, для приема каждый день, и симптоматические, которые нужно принимать во время очередного приступа. Важно понимать, что при правильном лечении приступы могут совсем не беспокоить больного, однако лечение ни в коем случае прекращать нельзя, иначе это может спровоцировать возобновление их в ухудшенной форме.

Лечение должно происходить сугубо под наблюдением Врача, который при необходимости будет корректировать, добавляя или отменяя препараты. В итоге будет сформирована оптимальная форма лечения.

https://premium-clinic.ru/v-kakoy-mere-opasna-bronhialnaya-astma/

Бронхиальная астма

Бронхиальная астма — заболевание неинфекционной природы, при котором наблюдается воспаление и нарушение реактивности бронхов. Механизм развития заболевания связан с иммуноаллергической реакцией в ответ на поступление аллергена. Основным проявлением заболевания являются приступы удушья, которые являются проявлением специфической и неспецифической гиперреактивности бронхов.

Своевременная медикаментозная терапия, здоровый образ жизни и контроль течения заболевания позволяет предотвратить наступления приступов удушья и полностью исключить риск осложнений. В клиниках «Моситалмед» проводится индивидуальный подход к каждому пациенту при выборе тактики лечения, благодаря чему эффект от терапии достигает наилучших результатов.

Причины бронхиальной астмы

В настоящее время, при помощи лабораторных исследований установлено, что основную роль в патогенезе бронхиальной астмы играет влияние экзогенных аллергенов. После проникновения раздражителя запускается каскад реакций, из-за которых происходит спазм бронхиальных мышц и гиперпродукция слизи, которая только усугубляет обструкцию. К аллергенам относят:

    домашнюю и производственную пыль; химические пары; сухой воздух; парфюм; лекарственные препараты; шерсть животных; пыльца растений

Однако формирование бронхиальной обструкции происходит у предрасположенных лиц. К факторам, провоцирующих развитие бронхиальной астмы относят наследственность, частые стрессы и перенапряжения, а также переохлаждение.

Симптомы бронхиальной астмы

Главным симптомом, благодаря которому можно заподозрить бронхиальную астму, являются приступы удушья. При этом их возникновение часто связано с влиянием аллергена, который провоцирует приступ.

В течении бронхиальной астмы у взрослых выделяют три периода:

Период предвестников (может отсутствовать). Проявляется вазомоторными реакциями в виде обильных выделений из носа, пароксизмах кашля, чиханием, зудом глаз и кожи, одышкой и головной болью. Периода удушья (разгара). Определяется как ощущение нехватки воздуха, сдавление в груди и затруднением выдоха. При этом вдох становится коротким, а выдох медленным, прерывистым и сопровождается свистом. Кожные покровы при выраженной обструкции становятся цианотичны, покрыты холодным потом. Во время приступа появляется кашель с густой мокротой. Период обратного развития характеризуется восстановлением дыхания, может длиться несколько часов и даже суток.

Длительное течение бронхиальной астмы опасно развитием эмфиземы легких, сердечно-легочной недостаточности и астматического статуса.

Лечение

Диагноз бронхиальной астмы ставится на основании опроса и осмотра пациента, а также данных результатов дополнительного обследования. В клиниках «Моситалмед» диагностика бронхиальной астмы осуществляется путем применения специфических современных методов исследования, среди которых спирометрия, пикфлоуметрия, молекулярное аллергообследование, радиоизотопные, хемилюминисцентные и иммуноферментные анализы для определения IgE.

Терапия бронхиальной астмы включает применение препаратов двух групп:

Препараты для купирования удушья, непродолжительного действия; Препараты пролонгированного действия для профилактики приступов.

Кроме этого, при бронхиальной астме используют антигистаминные, десенсибилизирующие и гормональные препараты. Из неспецифической терапии пациентам рекомендуется бросить курить, избегать контакта с аллергеном, использовать средства защиты при работе на производстве, проводить дыхательную гимнастику и массаж грудной клетки.

В клиниках «Моситалмед» можно получить индивидуальную схему лечения астмы согласно международным стандартам. У нас работают высококвалифицированные врачи с опытом работы за рубежом и большим опытом терапии заболеваний дыхательной системы различной степени тяжести.

https://mositalmed.ru/stati/bronhialnaya-astma/

Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой

Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой ежегодно проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения 11 декабря.
В России зафиксировано 900 тысяч больных бронхиальной астмой, в Красноярском крае — более 42,5 тыс. больных.

На развитие бронхиальной астмы влияет загрязнение атмосферного воздуха потенциальными аллергенами, а также курение и потребление ненатуральных продуктов питания, которые представляют большую опасность для здоровья жителей, особенно больших городов. По данным Федерального фонда социально-гигиенического мониторинга, город Красноярск является территорией риска по развитию бронхиальной астмы и ХОБЛ.

Астма — это хроническая болезнь, для которой характерны периодически повторяющиеся приступы удушья и свистящего дыхания, тяжесть и частота которых варьируются у разных людей. У людей, страдающих астмой, симптомы могут наступать несколько раз в день или в неделю, у некоторых людей приступы случаются во время физической активности или ночью. Во время приступа астмы эпителиальная выстилка бронхиол разбухает, что приводит к сужению дыхательных путей и сокращению воздушного потока, поступающего в легкие и выходящего из них. Повторяющиеся приступы астмы часто приводят к бессоннице, дневной усталости, пониженным уровням активности, а также пропускам школьных занятий и невыходам на работу. Коэффициент смертности при астме относительно низкий по сравнению с другими хроническими болезнями.

Что происходит во время приступа?
Бронхи (мелкие веточки дыхательного дерева) сужаются вследствие резкого сокращения мышечных клеток в их стенках, воспаления, отека, скопления слизи и образования «пробок». Из-за этого дыхание затрудняется, особенно на выдохе, возникает чувство заложенности в груди, одышка, кашель, а в тяжелых случаях даже на расстоянии слышны хрипы, напоминающие свист или жужжание. Такие изменения в бронхах обратимы, иногда приступ проходит без лечения, а иногда для восстановления нормальной работы дыхательных путей нужны специальные лекарственные средства.

    аллергены внутри помещений (клещи домашней пыли в постельных принадлежностях, коврах и мягкой мебели, загрязнение воздуха и перхоть животных) аллергены вне помещений (цветочная пыльца и плесень) табачный дым химические раздражающие вещества на рабочих местах загрязнение воздуха.

Кто более подвержен бронхиальной астме?
Выявлено много факторов, которые влияют на развитие бронхиальной астмы. В детском возрасте астмой чаще страдают мальчики. После 20 лет риск развития болезни у мужчин и у женщин выравнивается, а вот после 40 лет астме более подвержены женщины. Во многих исследованиях было отмечено, что вероятность возникновения бронхиальной астмы у ребенка существенно возрастает, если один или оба родителя страдали от этого заболевания.
Люди с повышенной чувствительностью дыхательных путей также находятся в группе риска. Развитие астмы связывают и с атопией (генетической предрасположенностью к аллергии). Так, примерно у половины детей, которые страдают экземой или атопическим дерматитом, развивается астма. Часто астма возникает у аллергиков. Источниками аллергенов могут быть домашняя пыль, пища, шерсть животных, пыльца растений, плесень и т. д. К развитию астмы может приводить продолжительный постоянный контакт с вредными веществами на рабочем месте или в быту. Длительное вдыхание минеральной пыли, паров чистящих аэрозолей или моющих средств, табачного дыма, смога и т. п. может способствовать появлению болезни. Высокий риск развития заболевания отмечают у людей с избыточной массой тела и ожирением (индекс массы тела более 25). На развитие астмы у ребенка может повлиять курение мамы во время беременности. Выше вероятность появления болезни и у недоношенных малышей.

Чем опасна бронхиальная астма?
Если при возникновении приступа не удается восстановить нормальную работу дыхательных путей и устранить удушье, то может развиться астматический статус. Астматический статус — это очень тяжелое осложнение бронхиальной астмы, которое может привести к смерти, если вовремя не будет оказана необходимая медицинская помощь. Чтобы избежать тяжелых осложнений, при появлении симптомов бронхиальной астмы следует проконсультироваться с врачом. Специалист сможет установить точный диагноз, назначить необходимое лечение, дать полезные советы по профилактике приступов.

http://taimyr-crb.ru/209-vsemirnyj-den-borby-s-bronhialnoj-astmoj.html

Тяжелая бронхиальная астма: новые возможности в контроле и лечении заболевания

Астма – это хроническое воспалительное заболевание, которое в большинстве случаев сохраняется в течение всей жизни с разной степенью тяжести проявления. В среднем астма встречается у 1–18% населения мира. Согласно Глобальному исследованию бремени заболевания, астма повлекла более 345 000 смертей во всем мире в 2010 г. Особого внимания требует тяжелая бронхиальная астма (ТБА). Чем опасна данная форма течения заболевания и какие актуальные подходы к лечению существуют на сегодняшний день, рассказывает Наталья Михайловна Ненашева, д. м.н., профессор кафедры клинической аллергологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования».

– Согласно данным Глобального бремени болезней, растет распространенность БА с одновременным снижением смертности и инвалидизации. Каково место тяжелой бронхиальной астмы в структуре заболеваемости?

– Существующие результаты исследований, как эпидемиологических, так и рандомизированных клинических, говорят о том, что тяжелой резистентной бронхиальной астмой страдает не столь большое число пациентов – порядка 10% от общего числа пациентов с бронхиальной астмой (БА). Эксперты ERS и эксперты ATS считают, что распространенность тяжелой астмы составляет от 3 до 10% от общего числа пациентов с БА. При этом мировые регистры по тяжелой астме говорят о том, что особенно в Европе наблюдается достаточно большая пропорция таких пациентов – от 30 до 60%. В Северной Америке их порядка 20%. По пока предварительным данным российского регистра, пациенты с тяжелой БА составляют порядка 10%.

– Как можно описать эту группу пациентов? Возможные исходы заболевания?

– Несмотря на то, что пациентов с тяжелой БА немного, проблема заключается в том, что на них приходится основная часть ресурсов здравоохранения. Безусловно, такие пациенты имеют при всем этом сниженное качество жизни.

Пациенты с ТБА теряют функцию легких значительно больше, чем обычные пациенты с астмой, поскольку в силу персистенции воспаления у них выражен процесс ремоделирования, то есть структурного перерождения стенок бронхов. Они имеют функциональную характеристику, которая зачастую напоминает хроническую обструктивную болезнь легких. Также бремя тяжелой астмы заключается в том, что достаточно большой процент пациентов на постоянной основе получают оральные стероиды. Это связано с тем, что они входят в группу высокого риска по развитию не только тяжелых обострений, но и обострений, которые могут быть фатальными. Как правило, это обострения с частотой 2 и более раз в год, иногда 3–4 и более. Такие обострения требуют назначения системных глюкокортикоидов, нередко несколько курсов в год, и госпитализации.

Тяжелой формой БА зачастую страдают пациенты среднего и старшего возраста, но есть и молодые пациенты, которые имеют ранний дебют астмы и прогредиентное тяжелое течение заболевания, поэтому как правило уже в 30–40 лет им ставят достаточно тяжелую форму. Такие пациенты являются самыми тяжелыми среди всех пациентов с бронхиальной астмой, так как теряют трудоспособность и имеют высокий процент потерянных лет жизни из-за заболевания.

– Насколько достижимы контроль заболевания и профилактика осложнений у этой группы пациентов?

– Говоря о терапии, мы должны отметить, что, несмотря на то, что пациенты с тяжелой формой БА, как правило, получают максимальные дозы ингаляционных глюкокортикоидов (обычно с 1–2 контроллерами, то есть длительно действующими β-агонистами, антилейкотриеновыми препаратами и длительно действующими антихолинергическими препаратами), а часть из них получают еще оральные глюкокортикоиды, данные пациенты все равно в большинстве случаев остаются неконтролируемыми.

Однако следует отметить, что контроль и профилактика осложнений могут быть достигнуты и у пациента с легкой, и у пациента со средней, и у пациента с тяжелой астмой, но только при подборе соответствующей терапии. Поэтому крайне важно подбирать адекватную терапию, поскольку, если пациентам с ТБА не изменить подходы к их лечению, то исходы заболевания далеко не утешительные – частые обострения, потеря функции легких, инвалидизация и сниженное качество жизни.

Еще одним фактором, осложняющим терапию тяжелой БА, согласно исследованию Дэвида Прайса, является то, что наличие когда-либо у пациента курса системных стероидов (не оральных) существенно увеличивает у него риск развития остеопороза, сахарного диабета II типа и сердечно-сосудистых осложнений по сравнению с тем же пациентом с астмой, которому никогда не назначали системные стероиды и который получал только ингаляционное лечение.

– Каковы актуальные подходы к лечению тяжелой БА? Какие группы препаратов наиболее перспективны в лечении тяжелой БА? Существуют ли новые препараты и какова их доказательная база?

– За последние 20 лет произошел колоссальный прорыв в лечении тяжелой БА, которого все очень ждали, – появился абсолютно новый класс препаратов.

Этот класс препаратов – биологические препараты моноклональных антител к молекулам иммуноглобулина или к молекулам цитокина, которые гиперактивированы у пациентов с тяжелой БА. Данные препараты можно считать спасением для пациентов с тяжелой формой БА, которые имеют в основе заболевания Т2 воспаление (воспаление 2-го типа), характеризуемое эозинофильным воспалением в нижних дыхательных путях.

Первыми такими препаратами стали препараты с гуманизированным моноклональным антителом против иммуноглобулина Е (IgE) – омализумаб. Очень многообещающей является молекула дупилумаба. Для пациентов с Т2 астмой, причем независимо от типа (Т2 астма может быть аллергической или неаллергической), дупилумаб работает одинаково успешно.

Ряд исследований дупилумаба показал потрясающий эффект у пациентов. В исследованиях принимали участие различные пациенты. Были пациенты с очень тяжелой астмой, многие из которых получали в прошлом не один курс системных стероидов и имели большое количество обострений. Также участвовали пациенты с аллергическим фенотипом (тяжелой прогредиентной аллергической астмой и выраженным эозинофильным воспалением), пациенты с поздней эозинофильной астмой, которые стартовали в 30 лет, и пациенты с астмой, которая сопровождается выраженным назальным полипозом (сопутствующей тяжелой патологией). Все пациенты получили выраженный эффект при лечении дупилумабом, достигли контроля и, самое главное, улучшили функцию легких. Изменился даже внешний вид больных – ушел лишний вес, имеющийся из-за терапии с помощью системных стероидов. Многие вернулись к работе и начали абсолютно полноценную жизнь.

Также исследования показали, что препарат способен влиять и на ремоделирование бронхиальной стенки, что тоже является значимым эффектом.

Таким образом можно сказать, что биологические препараты по сути перевернули жизнь пациентов с тяжелой астмой. Теперь главная задача – сделать препараты доступными, чтобы у пациентов с тяжелой формой бронхиальной астмы появился шанс на полноценную жизнь.

https://medvestnik.ru/content/interviews/Tyajelaya-bronhialnaya-astma-novye-vozmojnosti-v-kontrole-i-lechenii-zabolevaniya.html

Дышите свободно: специалисты рассказали, чем опасна бронхиальная астма

Порядка 40% пациентов пульмонологического отделения Краевой клинической больницы — астматики. У многих болезнь проходит достаточно тяжело.

— Бронхиальная астма — аллергическое воспаление дыхательных путей. И весной, когда начинается цветение берёзы и появляются в воздухе другие аллергены, недуг нередко обостряется, — рассказывает заведующая пульмонологическим отделением Дина Петрова.

В классическом варианте бронхиальная астма — наследственное заболевание. Она может длительное время не проявляться, но проснуться под влиянием неблагополучных внешних факторов: производственных, экологических, перенесённых вирусных или бактериальных инфекций. Добавила астматиков ковидная пневмония, которая у одних пациентов недуг «разбудила», у других — утяжелила его течение. Так и было у пациентки пульмонологического отделения Елены Ивановны. Две недели назад женщина попала в больницу по скорой с серьёзным приступом после перенесённой коронавирусной инфекции.

— С бронхиальной астмой живу вот уже более 50 лет. Принимаю постоянно препараты, в случае приступа помогает ингалятор, который всегда со мной. Болезнь ежегодно обостряется весной и осенью. Провоцируют изменчивая погода, запахи табака и парфюмерии. После ковида было как никогда тяжело, после лечения уже чувствую себя лучше и готовлюсь к выписке, — делится пациентка.

Обходить аллергены

В Алтайском крае на диспансерном учете состоит около 36 тыс. жителей региона с бронхиальной астмой.

— Треть пациентов заболели в возрасте до 10 лет, чаще всего это мальчики. У половины больных дебют астмы появился в возрасте 40 лет и старше. Поздно возникшая бронхиальная астма иногда наступает у женщин после менопаузы. Неблагоприятным фактором для обострения недуга в любом возрасте является ожирение, — поясняет Дина Петрова.

Бронхиальная астма относится к числу хронических заболеваний, таких как сахарный диабет или гипертония.

— Если бронхиальная астма проявилась, то останется на всю жизнь. Но если её правильно лечить, своевременно принимать назначенные лекарства, можно избежать неприятной симптоматики, — отмечает Дина Владимировна. — Основной метод терапии — гормональные ингаляторы. Широко применяются топические стероиды, которые вдыхаются человеком и действуют точечно там, где они должны снять воспаление.

В пульмонологическом отделении врачи начали применять для лечения бронхиальной астмы новейшую иммунобиологическую терапию, но пока у наиболее тяжелых пациентов.

Правильный впрыск

Оказывается, далеко не все умеют правильно пользоваться ингалятором, даже пациенты со стажем. Как отмечает врач-пульмонолог Светлана Кытманова, в этом, на первый взгляд, несложном процессе, важна каждая мелочь. Неверным будет, к примеру, пользоваться баллончиком в положении лежа или проводить нажатие ингалятора, не синхронизировав вдох.

— На занятиях «Астма-школы» мы учим пациентов методике правильного впрыска: важно спокойно выдохнуть, выпрямить дыхательные пути, сделать глубокий вдох на одно нажатие ингалятора, затем затаить дыхание на 30 секунд и спокойно выдохнуть. После этого подождать минуту и только тогда, с соблюдением всех этапов процедуры, провести второй вдох. Когда мы практически одновременно делаем сразу два впрыскивания, половина препарата не попадает в цель, а остается во рту. Неправильное применение ингалятора может дать негативный эффект, к примеру учащенное сердцебиение, — подчёркивает Светлана Ивановна.

Распознать заболевание

Бронхиальная астма — клинически устанавливаемый диагноз. Большое значение для медиков имеют правильно собранные жалобы пациента: наследственность и проявления недуга.

— Подтвердить диагноз помогает проведение расширенной спирометрии с функциональными пробами. Все другие методы, например, рентгенография — это лишь дополнительные способы исследования, исключающие наличие других болезней или органических поражений легких, — поясняет Дина Петрова.

Основные симптомы болезни — одышка и кашель. Хотя не всегда это так.

— У молодого и физически развитого человека одышка может и не проявляться. Он будет жаловаться на чувство заложенности в груди, приступообразный кашель, сопровождающийся свистами и писками при вдохе. Эти симптомы могут полностью проходить и вне зависимости от внешних факторов выражаться лишь в ранние предутренние часы, — рассказывает эксперт.

Чтобы обострения бронхиальной астмы случались реже, нужно меньше контактировать с аллергеном и в канун сезона цветения получить консультацию и лечение у врача-аллерголога. Также важно не простывать и своевременно вакцинироваться от гриппа и коронавирусной инфекции.

При неконтролируемом и неправильном применении системных препаратов возможны негативные последствия, которые зачастую тяжелее, чем сама бронхиальная астма.

https://barnaul. press/news/dyshite-svobodno-spetsialisty-rasskazali-chem-opasna-bronkhialnaya-astma.html

Чем опасна болезнь бронхиальная астма

Бронхиальная астма (БА) представляет собой хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, при котором нередко возникают спазмы бронхов. Происходит это под влиянием негативных внешних факторов.

Чем опасна болезнь бронхиальная астма

Но опасность заболевания заключается не только в его резких и острых приступах. Если отсутствует правильное и эффективное лечение, бронхиальная астма приведет к тому, что возникнут осложнения, касающиеся не только органов дыхания, но и всего организма в целом.

Основные виды осложнений

Осложнения бронхиальной астмы можно разделить на несколько групп, которые относятся к разным органам.

Чем опасна болезнь бронхиальная астма

• дыхательные (острого или хронического типа);

Знание данных осложнений необходимо пациентам, поскольку не все считают нужным выполнять рекомендации врача. Иногда больные считают, что астму вылечить невозможно, поэтому нет необходимости даже пытаться. Но, зная последствия бронхиальной астмы, которые могут быть очень масштабными, люди становятся более ответственными по отношению к своему здоровью.

Виды дыхательных осложнений

Осложнения бронхиальной астмы, характерные для дыхательной системы, могут быть острыми и хроническими. Среди острых можно выделить:

1. Астматический статус. Данная проблема представляет собой острый приступ удушья. Этот приступ отличается длительностью, во время него отекают бронхиолы, и в них накапливается мокрота. Избавиться самостоятельно от этой патологии невозможно, нужна срочная помощь квалифицированного специалиста.

Чем опасна болезнь бронхиальная астма

2. Дыхательная недостаточность. При наличии этой патологии в процессе дыхания кислород почти не поступает в легкие, из-за чего возникает удушье, а также возрастает нагрузка на остальные органы и системы (из-за кислородного голодания).

3. Пневмоторакс спонтанного типа. Характеризуется он разрывом ткани легкого, из-за чего в плевральной полости скапливается воздух. Кроме этого, больной испытывает сильную боль в груди.

4. Ателектаз. Для этого состояния характерно нарушение вентиляции легких. Возникает оно из-за того, что альвеолы неправильно функционируют, образовывая и накапливая плотную слизь в бронхах. По своим проявлениям данный недуг похож на приступ БА, но длится слишком долго, его не удается купировать с помощью обычных препаратов.

Основные хронические дыхательные заболевания, возникающие из-за БА:

1. Гиперинфляция легких. Этот диагноз означает тенденцию легких переполняться воздухом. В этом случае пациент во время выдоха не может полностью опустошить легкие, что означает неправильное функционирование системы дыхания.

2. Эмфизема легких. В этом случае происходит расширение бронхиол и видоизменение альвеолярных стенок. Работа легких оказывается нарушенной. Частыми симптомами болезни являются кашель, одышка.

Чем опасна болезнь бронхиальная астма

3. Пневмосклероз. При наличии этого заболевания часть действующих легочных тканей может оказаться замещенной бездействующими тканями. Это приводит к нарушениям в функционировании органа, болям в грудной клетке, постоянной одышке и кашлю.

Нарушения в работе сердца

При бронхиальной астме организм пациента может испытывать дефицит кислорода, что ухудшает деятельность многих органов. В первую очередь это отражается на сердце, которое вынуждено сокращаться интенсивнее, чтобы снабдить организм полезными веществами.

Чем опасна болезнь бронхиальная астма

Другой проблемой являются чрезмерные нагрузки на сосуды, что приводит к их истончению, а также к повышению давления.

Осложнения в работе желудочно-кишечного тракта возникают не из-за самой бронхиальной астмы. Болезнь является лишь косвенным стимулом. Дело в том, что процесс лечения БА отличается длительностью, и пациент вынужден ежедневно принимать лекарственные средства.

Несмотря на то, что с помощью лекарств нейтрализуется бронхиальная астма, их частое употребление вызывает последствия, неблагоприятные для организма.

Проявляется это не только в нарушениях пищеварения – в некоторых случаях может начаться внутреннее кровотечение. Поэтому следует стараться предупредить данное осложнение.

Осложнения в работе мозга

Этот вид последствий является наиболее тяжелым, поскольку мозг влияет на работу всех остальных органов. Мозговые осложнения бронхиальной астмы обусловлены тем, что на работу мозга пагубно воздействуют любые изменения в составе и количестве крови.

Чем опасна болезнь бронхиальная астма

Поскольку при БА нередко наблюдается дефицит кислорода и перенасыщение крови углекислым газом, то возможно возникновение патологических процессов в тканях мозга. Это становится причиной нарушений в работе памяти, также человеку значительно сложнее концентрировать внимание. Нередкими являются расстройства сознания, которые проявляются в виде чрезмерной раздражительности, частых смен настроения, агрессивностью. Человеку свойственны депрессивные мысли, эмоциональная нестабильность, снижается работоспособность.

Одно из мозговых осложнений астмы называется беттолепсией. Оно возникает как реакция на сбой в процессе мозгового кровоснабжения. Сильный кашель провоцирует повышение давления в области груди, за счет чего во время такого приступа может ненадолго нарушиться сознание.

http://medportal. gocb. by/ru/zdorove-dlya-vsex/shkolyi-zdorovya-astma-shkola/oslozhneniya-bronxialnoj-astmyi-u-vzroslyix-chem-ona-opasna.html

Врач-пульмонолог Наталья Юрьевна Коповая рассказала о симптомах и причинах возникновения бронхиальной астмы

Бронхиальная астма – хроническое заболевание бронхов. В настоящее время эта болезнь управляема, и при адекватном лечении периоды ремиссии могут продолжаться в течение нескольких лет. О бронхиальной астме мы поговорили с врачом-пульмонологом ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Натальей Юрьевной Коповой.

Как проявляется бронхиальная астма?

К основным проявлениям относится приступ удушья, с преимущественным затруднением выдоха, «свистящие» хрипы, приступообразный кашель, сухой или с отделением мокроты (чаще по ночам), одышка. При обострении бронхиальной астмы к этим симптомам могут присоединяться вздутие грудной клетки, затруднение при разговоре, сонливость и учащенное сердцебиение. При атопической бронхиальной астме приступам удушья часто сопутствует насморк (заложенность или водянистые выделения, чихание) и кожный зуд, особенно при контакте с аллергеном (например, при пребывании в запыленном помещении, а также в период цветения).

Бронхоспазм при астме обратим, приступ удушья может быть купирован после разобщения с «виновным аллергеном» и под воздействием лекарственных препаратов. После прекращения приступа удушья само заболевание не проходит.

Как часто встречается это заболевание?

Бронхиальной астмой страдают около 6% взрослого населения мира. В России распространенность бронхиальной астмы составляет по разным регионам от 2,6% до 20,3%.

Почему возникает астма?

Основная роль отводится чрезмерно сильному реагированию на различные факторы: аллергены (клещи домашней пыли, пыльца, плесневые грибы, пищевые продукты) и неспецифические раздражители (резкий запах, табачный дым, физическая нагрузка, холодный воздух, вирусы, бактерии, стресс). Развивается хроническое воспаление в слизистой бронхов и формируется склонность к бронхоспазму. Данная особенность реагирования бронхов на аллергены может передаваться по наследству и называется атопией. Аллерген вызывает образование антител. При воздействии комплекса аллерген+антитело на клетки слизистой бронхов происходит выброс гистамина и других биологически активных веществ, которые вызывают приступ удушья. Такая форма бронхиальной астмы называется атопической, она часто сочетается с аллергическим ринитом. Существует также инфекционно-зависимая форма бронхиальной астмы, при которой нет четкого влияния внешнего аспекта. Эта форма часто сочетается с хроническим бронхитом, имеет более тяжелое течение, труднее поддается лечению. Иногда приступы могут провоцироваться приемом лекарственных препаратов (например, аспирином, нестероидными противовоспалительными препаратами).

Насколько опасна бронхиальная астма?

Обострения бронхиальной астмы могут быть очень тяжелыми и опасными для жизни. При остром приступе удушья, который характеризуется быстро прогрессирующей одышкой, кашлем, свистящими хрипами, чувством стеснения в груди, может развиться дыхательная недостаточность, приводящая к выраженному кислородному голоданию всех органов, в том числе головного мозга. Если своевременно не начато лечение, может развиться тяжелое жизнеугрожающее состояние – затяжной приступ удушья, который не удается снять в течение нескольких часов применением обычных противоастматических лекарств. Это состояние требует экстренной медицинской помощи.

Записаться к врачу-пульмонологу ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России можно по телефону 8(495) 790-71-72.

https://gnicpm.ru/articles/novosti/vrach-pulmonolog-natalya-yurevna-kopovaya-rasskazala-o-simptomah-i-prichinah-vozniknoveniya-bronhialnoj-astmy.html